Parkanon historiaa

Messukallio — Kukkarokivi

Monet tarinat liittyvät Kaitojen vetten rannalla oleviin Messukallioon ja kukkaron muotoiseen Kukkarokiveen, jota myös Sormikiveksi kutsutaan. Pirun tiedetään messunneen venekunnille tasalakisen kallion päällä, ja siitä kallio sai nimen Messukallio. Toisen tarinan mukaan messuaja oli pappi. Olipa miten oli tämä jyrkästi
vedestä nouseva kallio ja läheinen Parkanon suurin siirtolohkare
kannattaa nähdä. Kiven järkäleellä on korkeutta yhdeksän metriä, ja sivuilla on pituutta 7, 8 ja 10 metriä.

 

 

 

 

Messukalliolla sanotaan pirun messunneen. Kukkaron muotoinen Kukkarokivi tunnetaan
myös Sormikivenä. Korkeutta tällä pitäjän suurimmalla siirtolohkareella on 9 metriä

Tuorreempi kuva, messukalliolta.

 

| ©2011 Saarinen